Treatment & Detox

Vi har beskrivit ett av Ragn-Sells viktigaste affärsområden – Treatment & Detox. En intern film inom Ragn-Sellskoncernen  (Sverige, Norge, Danmark, Estland) som förklarar det gemensamma målet som alla länder ska jobba mot. Filmen fungerar inte bara internt för utbildning utan även externt och som ett verktyg för organisationen när man vill berätta om Ragn-Sells kunskap och vision.

Som Ragn-Sells förklarar själva: Att hantera de giftiga ämnen som inte ska återinföras i samhället igen, i det cirkulära flödet, är ett av våra viktigaste uppdrag. Med säkerhet och innovation som ledord arbetar vi både med säker förvaring i form av deponier och med nya lösningar och behandlingsmetoder för att minimera farliga ämnen och till och med omvandla dem till framtida resurser.

CLIENT
Ragn-Sells

SERVICES
Film & Edit
Motion
Information Design