FRAMTIDSDAGEN 2020

YouTube
Live stream event

IN ENGLISH

Responsible for the ‘Future Day 2020’. A keynote that is traditionally conducted with an audience in Ragn-Sell’s premises at Sätra Gård. Due to prevailing circumstances and Corona, we chose to do a YouTube live event. Talking to the presenters (Pär Larshans, sustainability manager Ragn-Sells and Anders Kihl, research and development manager Ragn-Sells) what was possible, what they expected and how they saw it in front of them. According to the requirements specification, I built up a studio environment in the same room as every other year, including lighting and studio sound (so that they would avoid headphones). We created a room within the room.

In addition to the two presenters / moderators, eight speakers (researchers & experts in environment, recycling and circular economy) from different parts of Sweden were invited and connected via a link. They each had PowerPoint presentations that were controlled from the studio to be able to create a dynamic production and switch / produce between speakers and presentations. We also showed/included films. A guest (Lars Tolgén, Ragnar-Sellberg Foundation) was also invited into the studio.

I also created graphics, intro / outro movies. In addition to the eight online speakers, I produced the moderators in the studio that were shown on two cameras, PowerPoint signal (which was controlled by the moderators), film player plus four audio channels and was responsible for all technology and live streaming via YouTube. The live event lasted for three hours. Simultaneously, I produce a simpler version for the speakers on the link, so that they could also follow the event via microsoft teams.

After the event, I also created films for social media and cut out each speaker with intro / outro in the films so that they can spread their participation in their own channels. I also made a film to summarize the event and to get those who missed it live to go in and watch.


Jag var ansvarig för att genomföra Framtidsdagen 2020. Ett live event som traditionellt genomförs med publik i Ragn-Sells lokaler vid Sätra Gård. Men pga rådande omständigheter och Corona så valde vi att göra ett YouTube Live-event. Jag planerade och scannade av presentatörerna (Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells och Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef Ragn-Sells) vad som var möjligt, vad dom förväntade sig och hur dom såg det framför sig. Utefter kravspecifikationen byggde jag upp en studiomiljö i samma lokal som alla andra år inkl ljussättning och studioljud (så att dom skulle slippa hörlurar). Vi skapade ett rum i rummet.

Förutom dom två presentatörerna / moderatorerna bjöds åtta talare in (forskare & experter inom miljö, återvinning och cirkulär ekonomi) från olika delar av Sverige och kopplades upp via länk. Dom hade alla varsina PowerPointpresentationer som styrdes från studion för att kunna skapa en dynamisk produktion och växla/producera mellan talare och presentationer. Vi visade även filmer. En gäst (Lars Tolgén, Ragnar-Sellbergs stiftelse) hade bjudits in i studion.

Jag skapade även grafikplattor som jag producerade in under sändningen, intro- / outrofilmer och pausgrafik. Förutom dom åtta talarna på länk, producerade jag presentatörerna i studion som visades via två kameror som jag kontrollerade. En PowerPointsignal (som styrdes av moderatorerna), filmspelare plus fyra ljudkanaler, ansvarade för all teknik och så att live-streaming via YouTube fungerade. Samtidigt producerade jag en enklare version till talarna som var med online, så att dom också kunde följa eventet via Microsoft Teams. Live-eventet varade i tre timmar.

Efter eventet skapade jag även filmer för sociala medier och klippte ut varje talare med intro/outro i filmerna så att dom själva kan sprida sin medverkan i sina egna kanaler. Jag gjorde även en film för att sammanfatta eventet och för att få dom som missade det live att gå in och titta.

CLIENT
Ragn-Sells
Ragnar-Sellbergs Stiftelse

SERVICES
Live Streaming Event
Producer
Art Direction
Graphic design
Technical Director / Show-Caller
Livestream Technical Engineer


Videographer / Camera Technician
Audio Engineer
Light Engineer
Set Design
Project Management
Production Management

Uppbyggnad av komplett studiomiljö i en redan befintlig konferenslokal
Film som sammanfattade dagens event
Intro till Framtidsdagen 2020
Titta på hela Framtidsdagen (3 h)