Visualization of trade/store areas

FW18

Jag arbetar tillsammans med och på plats hos inhouseavdelningen på Björn Borg. Där visualiserar jag bl a koncept för retail (detaljhandel) och materialet finns att hitta i inspirationguider och i införsäljningspresentationer.

Den verkliga designen existerar inte när jag börjar. Retail har några idéer om hur man vill presentera säsongens produkter i butikerna. Eftersom vi gör dom här bilderna ett år innan produkterna börjar produceras har vi bara ett par produktbilder av samples att arbeta med.

Resultatet är långt ifrån perfekt. Utmaningen är att skapa ett en inspirationsyta som ser ut som att den redan existerar. Jag försöker skapa en bild på så kort tid som möjligt, fast med högsta möjliga kvalitet. Det är för inspirerande syfte – att skapa en känsla av hur det kommer att se ut som ett år senare.

Senare i produktionen designar jag också den slutliga originalet för möbler/bord/mattor. Slutprodukten måste vara konstnadseffektiv att producera, så jag har även det med mig när jag skapar grafiken/designen.

English: Working close together with the marketing team at Björn Borg. I visualize concepts for retail and the results are to be found in the seasonal inspirational guide and in sales presentations. The actual design doesn’t exists when I get started. The retail department only have  ideas on how to present the products in shops. Since this is a year ahead of time we only have a couple of action product photos to play around with.

CLIENT
Björn Borg

SERVICES
Graphic Design

Client's idea and sketches before the visualization.